head_banner_01

Ulgam integrasiýasy

Sistema INTEGRASI / ASY / DURMUŞ STUDIO GÖRNÜŞI

Sistema INTEGRASI (ASY (All & Multi-Media Stuido System), giňişleýin teleradioýaýlymlar (telewizor) studiýasy / media / göni mazmun we ş.m. ulgam integrasiýa taslamalary, häzirki wagtda ähli media gramogramma önümçiliginiň düýbünden täze düşünjesi.Köp görnüşli studiýa önümçilik stilinden ybarat, “Real-Scene” / “Wirtual-Scene / Real-Virtual” kombinasiýasy we iň soňky önümçilik tehnologiýalary bilen dürli görkeziş stili.

“Real-Scene Studio Production” ulgamynda iň köp ýaýran, gönüden-göni telewizion grogram materiallaryny öndürmek we ýazga almak, daşaýjyny ýazga almak we saklamak, soňra önümçilikden soňky çig suratlary almak üçin.Studiýanyň dizaýny, “Teleýaýlym Grogram” önümçiliginiň aýratyn talaplaryna düzedişler girizilen hakyky sahna stuido aýratynlyklaryna meňzeýär, önümçilik ulgamlarynyň önümçilik talaplaryny tutuş ulgamda durmuşa geçirmek üçin hünär we ulgamlaýyn ýaýlym enjamlaryny birleşdirmeli.

nyşany

Umumy konfigurasiýa:

· Stuido kamera (wideo) ulgamy
.Yşyklandyryş ulgamy
· Dolandyryş ulgamy (dolandyryş we dolandyryş modul enjamlaryny öndürmegi öz içine alýar)
· Ordingazga almak we redaktirlemek ulgamy
· Oýnaýyş ulgamy
· LCD / LED Ekran ulgamy Integrirlenen
.Akustiki bezeg (Ses)
.Bezegli daş-töweregi materiallar
... ...
· Önümçilik üçin ulgamyň tamamlanmagy

nyşany

Umumy aýratynlyklar:

· Ulgamlaýyn integrasiýa meselesi esasy ýaýlym enjamlaryny öz içine alýar
· Atyş, ýazga almak, redaktirlemek we oýnamak (ýaýlym) we ş.m. önümçiligiň ähli akymlaryny goşuň.
· Kamera V&A önümçilik we ýazgy ulgamyny, yşyklandyryş ulgamyny, LED ekran ulgamyny, redaktirleme iş otagyny we Playout ulgamyny goşuň.
· Wirtual Studio ulgamyny doly ulgama birleşdirip biler
· Professional studiýa önümçiliginiň ähli talaplaryny goldaň

ulgam integrasiýasy3
ulgam integrasiýasy1
ulgam integrasiýasy2

Çözüw meselesi - Sistema INTEGRASI / ASY / DURMUŞ STUDIO GÖRNÜŞI (Hytaýda paýdarlar hyzmat kärhanasynda):

Ulgam integrasiýasy / janly studiýa - 2020-nji ýylda bir Stocka hyzmat kompaniýasynyň müşderisinden “Live Studio Grogram Production” talaplary üçin, 110 inedördül metrlik tutuş studiýa, önümçiligi, redaktirlemegi, saklamagy we ýaýlyma we oýnamagy öz içine alýan täze janly önümçilik tehnologiýalaryny we enjamlaryny birleşdirýär. Önümçilik işinde, internetdäki hyzmatlarda.

Hakyky sahna studiýasyndan başga, bu taslama 1 Çykyş kanaly HD / SDI, SD / SDI we HDMI Wirtual Choma Key önümçilik ulgamy we bir P1.875 ýokary öndürijilikli LED ekrany bolan 1 ~ 3 Kamera saýtlaryny hem kabul edýär, müşderiniň önümçilik islegini goldaýar. ajaýyp, Müşderi isleginiň görnüşleri üçin toplumlaýyn stuido önümçilik ulgamyny goldaýar.