head_banner_01

Habarlar

 • Kamera kran näme?

  Kamera kran, kino we telewideniýe pudagynda ýokary burçly, süpüriji suratlary almak üçin ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.Kameranyň islendik tarapa hereket etmegine mümkinçilik berýän 360 dereje aýlanyp bilýän bazada oturdylan teleskop golundan ybarat.Operator goluň hereketine gözegçilik edýär ...
  Koprak oka
 • 2023 NAB görkezişi ýakyn wagtda gelýär

  2023 NAB görkezişi ýakyn wagtda gelýär.Geçen gezek duşuşanymyzdan bäri 4 ýyl töweregi wagt boldy.Bu ýyl “Smart” we 4K ulgam önümlerimizi, gyzgyn satuw önümlerini hem görkezeris.2023NAB SHOW: stendiň belgisi: C6549 Sene: 16-19 aprel, 2023 Veneri: Las Wegas konwensiýasy C ...
  Koprak oka
 • NAB Las Wegas Booth C6549 2023 16-njy aprel - 19-njy aprel

  1623-nji aprel - 19-njy aprel NAB Las Wegasda ST VIDEO Booth C6549-a hoş geldiňiz
  Koprak oka
 • FIFA 2023-de kamera kran

  Kataryň dünýä çempionaty ýaryşyň 10-njy gününe girdi.Topar tapgyry kem-kemden gutaransoň, nokaut tapgyryny sypdyran 16 topar sumkalaryny ýygnap öýlerine gaýdar.Öňki makalamyzda Dünýä çempionatynyň surata düşürilmegi we ýaýlyma berilmegi üçin FIFA-nyň işgärleri we ...
  Koprak oka
 • ST Wideo Panasonic bilen hyzmatdaşlyk etdi

  Şençzheneniň bilim maglumatlaşdyryş senagaty birleşigi tarapyndan bilelikde guralan “Akylly bilim” simpoziumy Şençzheneniň Luohu şäherinde üstünlikli geçirildi.Bu çäre awtonom we onlaýn utgaşyklykda geçirildi.Kompaniýamyz bu alyş-çalyş ýygnagyna gatnaşmaga çagyryldy.Üçünji ...
  Koprak oka
 • Kongthap Taý üçin üçburçluk Jimmi Jib

  Kongthap Taý üçin üçburçluk Jimmi Jib
  Koprak oka
 • Andi Jib Hytaýly daýhanlaryň hasyl festiwalynda atyş

  Adaty Hytaý gün senenamasy ýyly 24 güne bölýär.16-njy gün termini bolan güýz deňzi (hytaýça: 秋分) şu ýyl 23-nji sentýabrda başlar. Şu günden başlap Hytaýyň köp bölegi güýz hasyly, ekiş we ekiş möwsümine girer.ST Wideo Andy Jib hytaýlylara düşürýär ...
  Koprak oka
 • Wanuatu premýer-ministri ST VIDEO Teleprompter bilen çykyş

  Wanuatu premýer-ministriniň çykyşy 2022-nji ýylyň 13-nji sentýabry #Andy Teleprompter kamerasy ...
  Koprak oka
 • ST Wideo Andy HD90 Çilide sesli agyr ýük

  2022-nji ýylyň 18-nji iýulynda Çili teleýaýlymy Çili Sesinde ST VIDEO Andy HD90 Heavy Duty Tripod ulanýar.HD90 Tripod öndürijiliginden gaty kanagatlanýarlar.ST Video-dan has köp zat sargyt etmegi meýilleşdiriň.Andy HD90 Iň esasy pursatlar: Tripod ýük göterijiligi 90kg Agramy 23.5kgs Aşak plastinka süýşmek aralygy: 115MM Counterb ...
  Koprak oka
 • Radio we telewideniýe maglumat tehnologiýa çeşmeleriniň aýratynlyklary we täsiri

  Radio we telewideniýe maglumat tehnologiýa çeşmeleriniň aýratynlyklary we täsiri

  Radio we telewideniýe maglumat tehnologiýasynyň ösmegi bilen, kompýuter maglumat tehnologiýalarynyň radio we telewideniýe pudagyna girmegi gutulgysyz tendensiýa öwrüldi.Maglumat tehnologiýasy diňe bir açyk pikirleri, erkin bilimleri we täze tehniki usullary getirmän, eýsem ...
  Koprak oka
 • Radio we telewideniýe tehnologiýasynyň aýratynlyklary we ösüşi

  Radio we telewideniýe tehnologiýasynyň aýratynlyklary we ösüşi

  I bölüm: Tor sanly radio we telewideniýe tehnologiýasynyň derňewi Tor döwrüniň gelmegi bilen häzirki täze media tehnologiýasy kem-kemden döwletiň ünsüni özüne çekdi we tor sanlaşdyrylyşyna esaslanýan radio we telewideniýe tehnologiýasy hem möhüm ugra öwrüldi. ..
  Koprak oka
 • HD wideo simsiz geçiriş usuly we ulgam fon tehnologiýasy:

  HD wideo simsiz geçiriş usuly we ulgam fon tehnologiýasy:

  Akylly öý ulgamynyň, akylly konferensiýa otagynyň we akylly okuw ulgamynyň ösmegi bilen ses we wideo LAN-daky simsiz geçiriş tehnologiýasy bu akylly ulgamlarda elmydama möhüm rol oýnapdy we adamlaryň gözlegleri we ösüşi üçin gyzgyn mowzuga öwrüldi ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3