head_banner_01

STW5004

  • STW5004 simsiz geçiriş

    STW5004 simsiz geçiriş

    STW5004 simsiz geçirişde dört geçiriji we bir kabul ediji bar.Bu ulgam, bir wagtyň özünde 1640 ′ aralygynda dört sany 3G-SDI we HDMI signalyny kabul edijä ibermäge mümkinçilik berýär.Alyjyda dört SDI we dört HDMI çykyşy bar.1080p60 çenli signallary 5.1-den 5.8 GGs ýygylygyndaky bir RF kanalyna 70 ms gijä galmak bilen geçirip bolýar.Dört kanally ýaýlym diňe bir RF kanalyny alýar, kanalyň artykmaçlygyny ýokarlandyrýar we kanal arassalamagyny goldaýar, häzirki gurşawy aňsatlyk bilen saklamaga we iň gowy kanaly takyk ulanmaga kömek edýär.