biz hakda

2003-nji ýylda döredilen ST Wideo-Film Tehnologiýa Ltd Hytaýda ýerleşýän ýaýlym enjamlaryny we ulgam integrasiýasyny öňdebaryjy üpjün ediji.Kamera jib kran, simsiz wideo geçiriş, simsiz interkom ulgamy, kamera batareýasy, üçburç, monitor, LED ekrany, 3D wirtual studiýa we studiýa ulgamy integrasiýa çözgüdi ýaly ýokary hilli we tygşytly önümleri hödürleýäris.

has köp
biz hakda img

ÖNÜMLERimiz

 • Andy-Jib Pro 303

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- Wideonyň köpüsine laýyk gelýän iň ýokary agram 30 kg çenli ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-Jib Pro 303
 • Andy-jib 417 - 4 tigirli dolly ulgam

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- 30 kg çenli iň ýokary ýük göterijisi, köp bölegi üçin amatly ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-jib 417 - 4 tigirli dolly ulgam
 • Andy-jib 415 - 4 tigirli dolly ulgam

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- Wideonyň köpüsine laýyk gelýän iň ýokary agram 30 kg çenli ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-jib 415 - 4 tigirli dolly ulgam
 • Andy-jib 312/412 - 3/4 tigirli dolly sy ...

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- 30 kg çenli iň ýokary ýük göterijisi, köp bölegi üçin amatly ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-jib 312/412 - 3/4 tigirli dolly ulgam
 • Andy-jib 310/410 - 3/4 tigirli dolly sy ...

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- 30 kg çenli iň ýokary ýük göterijisi, köp bölegi üçin amatly ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-jib 310/410 - 3/4 tigirli dolly ulgam
 • Andy-jib 308 - 3 tigirli dolly ulgam

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- 30 kg çenli iň ýokary ýük göterijisi, köp bölegi üçin amatly ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-jib 308 - 3 tigirli dolly ulgam
 • Andy-jib 305 - 3 tigirli dolly ulgam

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- 30 kg çenli iň ýokary ýük göterijisi, köp bölegi üçin amatly ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-jib 305 - 3 tigirli dolly ulgam
 • Andy-jib 303 - 3 tigirli dolly ulgam

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- 30 kg çenli iň ýokary ýük göterijisi, köp bölegi üçin amatly ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-jib 303 - 3 tigirli dolly ulgam
 • Andy-jib kamera goldaw ulgamy

  Aýratynlyklary: - Çalt gurnama, ýeňil agram we daşamak aňsat.Deşikli, ygtybarly ýel geçirmeýän funksiýaly öň bölümler.- 30 kg çenli iň ýokary ýük göterijisi, köp bölegi üçin amatly ...

  has giňişleýin öwreniň>
  Andy-jib kamera goldaw ulgamy

çözgüt

 • Dünýäni reňkli ediň

  Dünýäni reňkli ediň

  Yşyk-diodly displeý, adamlaryň ýaşaýyş gurşawyny yzygiderli gowulaşdyrmak we owadanlamak bilen şäheri yşyklandyrmagyň, döwrebaplaşdyrmagyň we maglumat jemgyýetiniň möhüm nyşanyna öwrüldi.LED ekrany uly söwda merkezlerinde, demir ýol menzilinde, duralgalarda, ýerasty stansiýada, dürli dolandyryş penjiresinde we ş.m. görmek bolýar.

  KOPRAK OKA
 • Wirtual studiýa

  Wirtual studiýa

  “AVIGATOR” 3D Real-Time / Wirtual Stuido ulgamy, tehnologiýalar ýaşyl gutynyň giňişligini çäklendirýär.Innowasiýa hrom açar tehnologiýasy we ýokary takyklyk yzarlaýyş tehnologiýasy bilen ýerine ýetiriň, öý eýesini “Green / Bule” gutusynda we wirtual fonda yzygiderli sinhronlamagy dowam etdirýär.

  KOPRAK OKA
 • Ulgam integrasiýasy

  Ulgam integrasiýasy

  Sistema INTEGRASI (ASY (All & Multi-Media Stuido System), giňişleýin teleradioýaýlymlar (telewizor) studiýasy / media / göni mazmun we ş.m. ulgam integrasiýa taslamalary, häzirki wagtda ähli media gramogramma önümçiliginiň düýbünden täze düşünjesi.

  KOPRAK OKA
has köp

Görkeziş we Galereýa